„Mazowsze dłutem pisane”

W dniach 19-29 czerwca 2008r. odbył się w Karniewie Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski
pt. „Mazowsze dłutem pisane”. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie, współorganizatorem zaś Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W imprezie wzięło udział 8 artystów z Polski, Białorusi i Czech tj. Piotr Szałkowski(Polska), Andrzej Wasilewski(Polska), Michał Grzymysławski(Polska), Mieczysław Wojtkowski(Polska), Jan Meglin(Polska), Mikołaj Sklar(Białoruś), Martin Horak(Czechy)
i Lukas Vesely(Czechy). Pierwszego dnia artyści od wczesnego rana wybierali odpowiednie drzewo z pryzmy na tartaku. Przez następne 9 dni można było podglądać jak pracują, fotografować i kupić już gotowe rzeźby. Wszystko odbywało się na skwerku przy Urzędzie Gminy w Karniewie. Przez ten czas powstało 8 zachwycające rzeźb. Wszystkie rzeźby można podziwiać na terenie gminy i powiatu.

?