Plener rzeźbiarski "Mazowsze dłutem pisane"

prow_leader_logo 1.jpg

 

W dniu 19 sierpnia 2013 r. rozpoczął się Plener Rzeźbiarski „Mazowsze Dłutem Pisane”. Organizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Projekt został dofinansowany ze środków EFRROW w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objetego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

W plenerze udział wzięło sześciu artystów rzeźbiarzy:

Mieczysław Wojtkowski – Olsztyn,

Mikołaj Zadrejka – Białoruś,

Jan Lewicki – Gardyny,

Edmund Szpanowski – Sierpc,

Józef Bacławski – Łyse,

Michał Grzymysławski – Szczytno.

 

Pierwszego dnia wszyscy spotkali się pod budynkiem GOK i razem pojechali po wybór drzewa na Tartak w Malechach. Po powrocie na terenie Szkoły Podstawowej, gdzie odbywa się plener wspólnie obmyślali koncepcje rzeźby. Zdecydowali, że będą to ginące zawody, takie jak: rybak, kowal, wikliniarz, bartnik, pilarz i gęsiarka.

Pomimo, iż pogoda pokrzyżowała plany, artyści wykonywali swoje rzeźby, które z dnia na dzień stawały się coraz piękniejsze. Artystów można było podglądać podczas ich pracy w godzinach od 8.00 do 17.00.

Ostatniego dnia pleneru, tj. 23 sierpnia 2013r.

Rzeźby będą rozstawione na terenie całej miejscowości Karniewo, w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej naszej miejscowości.

 

Dzień 1

 

Dzień 2

 

Dzień 3

 

Dzień 4

 

Dzień 5

 

Montaż rzeźby przed budynkiem GOK w Karniewie