Piano Undegrand czyli Alternatywa 80 Koncert Walentykowy w GOK Karniewo

Piękny koncert walentynkowy w GOK Karniewo, śpiewała Karolina Żychowska- nasz ziomek (studentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu), akompaniował jej Tomasz Krezymon (muzyk Michała Bajora). Niech żałują ci którzy nie byli. Zaśpiewała znane polskie przeboje lat 80-ych w nowych, innych aranżacjach. Koncert pod tytułem Piano underground czyli Alternatywy 80. Koncert walentynkowy odbył się w GOKu 13 lutego. Przybyło wyjątkowo dużo publiczności, pełna sala. W nastrojowej oprawie przy świecach i lampce czerwonego wina można było miło spędzić wieczór.