O nas

Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie działa od roku 1989. Pierwszym dyrektorem ośrodka była
Pani Bożena Konkiel-Szczęsna, następnie Pan Ryszard Sieklucki. W roku 1990 do pracowników GOK-u dołączyła Pani Beata Balcerzak, a od roku 1992 dyrektorem został Pan Krzysztof Twardowski. Ośrodek aktywnie wspiera rozwój kulturalny gminy. To dzięki jego staraniom w 1996 roku został reaktywowany Regionalny Zespół Ludowy "Karniewiacy".