Historia Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "KARNIEWIACY"

 

Początki zespołu pieśni i tańca sięgają przełomu lat 50 i 60.Zespół powstał przy świetlicy szkolnej w Karniewie.
Jego założycielem był Tadeusz Witkowski, a choreografem Bonifacy Kozłowski. Wówczas przygrywała im kapela
w składzie Tadeusz Witkowski, Tadeusz Siarnik (skrzypce), Jan Kujawka (harmonia pedałowa). W 1967 roku zorganizowano wśród rolników z Karniewa i pobliskich wiosek Regionalny Zespół Ludowy „Karniewiacy”. W tworzeniu repertuaru pomagały im dzieła Oskara Kolberga. Ten kilkupokoleniowy zespół występował z powodzeniem na wielu scenach Polski. Wkrótce zrodziła się myśl połączenia szkolnego zespołu z zespołem pieśni i tańca dorosłych.
Skład zespołu był trzypokoleniowy i obejmował: rolników, uczniów szkoły podstawowej oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Odtwarzali oni dawne tańce, przede wszystkim bardzo popularne na Mazowszu ,,Kontro” wywodzące się z kontredansa kończące się ognistą polką galopką.

Zespół „Karniewiacy” działał do roku 1980, do tego czasu uświetniał uroczystości szkole oraz coroczne dożynki
i święta ludowe – nie tylko w Karniewie, ale i w pobliskich miejscowościach. Trzykrotnie prezentował swój repertuar na Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym w Płocku gdzie zdobywał wyróżnienia.  

 

j67655.jpg

 

W 1996 roku zespół został reaktywowany przy Gminnym Ośrodku Kultury w Karniewie i wraz z dawnymi członkami zespołu zostało odtworzone ,,Kontro” – Taniec drobnej szlachty zaściankowej. Dzisiaj zespół jest dwupokoleniowy. Repertuar składa się z tańców ludowych takich jak: kontro, kujawiak, polka, fafur, oberek, walczyk, przeplatanych piosenkami ludowymi i biesiadnymi oraz humorystycznymi skeczami. Obecnie zespół działa pod kierunkiem Krzysztofa Twardowskiego. Kierownictwo muzyczne do 2005 roku sprawował Roman Kuśnierski a obecnie Jan Trzciałkowski.

W 2000 roku zespół Karniewiacy gościnnie występował na scenach Francji a w 2002 roku na Litwie.
Do dnia dzisiejszego zespół uświetnia wiele imprez okolicznościowych w Gminie Karniewo i w na wielu scenach całego kraju.

 

 

Prosimy o kontakt osoby, które wystepowały w Regionalnym Zespole Ludowym "Karniewiacy" przed rokiem 1980.
W celu odtworzenia listy członków zespołu.

Adres e-mail gokkarniewo@wp.pl