Występ Karniewiaków - Zapusty 2016

 

Przedstawienie ostatkowe we wykonaniu Karniewiaków - Bakusy.