XXXII MAZOWIECKI  PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ZAPUISTNYCH JANOWO 2013.

Jak co roku, w ostatnią niedzielę karnawału, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie zorganizowało już XXXII przegląd zespołów zapustnych. Tym razem w Janowie pow. Nidzica woj. warmińsko – mazurskie. Pytanie- dlaczego mazowieckie a w warmińsko – mazurskim? Według dyrektor MSzM. a także mieszkańców gminy Janowo, tereny te to historyczna część Północnego Mazowsza

i tylko ostatnia reforma administracyjna kraju przyporządkowała te ziemie do Warmii. Sympatia mieszkańców tej giny i nie tylko ukierunkowana jest na Mazowsze. Tyle o lokalizacji tegorocznego przeglądu.

 

            Na Przegląd przybyło 15 zespołów (o różnorodnym składzie osobowym).

Najpierw odbył się tradycyjny korowód uliczkami miejscowości, rozprowadzając poszczególne zespoły do domów zapraszających ich rodzin. Karniewiaków przyjęła bardzo serdecznie trzypokoleniowa rodzina. Po zaprezentowaniu stosownych do okoliczności przyśpiewek i skeczy, także tańców z domownikami, zespół został podjęty pączkami, ciastem, herbatą i kawą. Nastrój był wspaniały, gdyby nie konieczność uczestniczenia w przeglądzie, pobyt u gościnnych gospodarzy potrwał by zapewne  znacznie dłużej. O dobrych „relacjach” Seniorów i zapraszającej  rodziny niech świadczy fakt towarzyszenia jej Karniewiakom przez cały pobyt w Janowie.                                                                                                                   

           Po korowodzie rozpoczął się właściwy przegląd. Każdy z zespołów zaprezentował około 15-tominutowy program.

            Zespół z Karniewa przedstawił piosenki i skecze o tematyce karnawałowo- zapustnej z duża dawką humoru i satyry. Na podkreślenie zasługuje fakt, że teksty wykorzystane w prezentacji były autorstwa członków zespołu (głównie p. Danusi i p. Zdzisława).Nie obyło się bez tańców.

             Po przeglądzie i naradzie jury rozdano dyplomy. Atmosfera imprezy udzieliła się „bakusom” do tego stopnia, że nawet w czasie drogi powrotnej nasz autokar rozbrzmiewał dźwiękami muzyki, śpiewu, śmiechu i innej wrzawy.

W bardzo późnych godzinach wieczornych nastąpił pomyślny powrót do Karniewa.

1.png

Grupa karniewskich  zapustników podczas przemarszu uliczkami Janowa pod jednym ze zwiastunów ostatkowej imprezy.