Uniwersytet III wieku z wizytą w Bibliotece Gminnej