Zakończyła się realizacja projektu pn „Wiejska Szkoła Muzyczna”Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Karniewie informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.
„Wiejska Szkoła Muzyczna”
realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zgodnie z umową nr 00001-6930-UM0740336/14 z dnia 10 lipca 2014 roku

W ramach projektu wyposażono GOK w instrumenty i akcesoria muzyczne.
Zakupiono:
- zestaw perkusyjny
- gitary: akustyczna, basowa, elektryczna,
- klarnet,
- skrzypce,
- instrumenty perkusyjne (bębenki- 3 szt),
- akordeon,
- zestaw nagłośnieniowy (2 szt.),
- pulpity do nut ( 4 szt.),
- wzmacniacz gitarowy i basowy.

Celem projektu jest zapewnienie społeczności lokalnej aktywnego uczestnictwa w różnych formach kultury, zwłaszcza przez prowadzenie zajęć cyklicznych nauki gry na wyzej wymienionych instrumentach muzycznych, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Koszt całkowity projektu 15.549,63 zł
Dofinansowanie projektu zgodnie z umową 9.743,34 zł