Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne

 

Zajęcia plastyczne

 

Uniwersytet III Wieku

 

Nauka gry na keyboardzie

 

Język angielski

 

Taniec + Zumba

 

Karniewski Klub Turystyczny