Spotkanie II - 10.03.2015 r.

 

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie U III W, podczas którego usłyszeliśmy dwa krótkie referaty. Jeden z nich dotyczył historii Karniewa i okolic, kolejny natomiast mówił o uwarunkowaniach geograficznych, pogodowych oraz gatunkach i obszarach chronionych naszego terenu.

Następnie, podczas luźnej rozmowy, doszliśmy do wniosku, że niektóre dane dotyczące pogody należałoby uaktualnić, gdyż jak widzimy, zima z roku na rok jest coraz łagodniejsza, a dane referatu pochodziły z lat wcześniejszych.

Szkoda tylko, że uczestników spotkania było tak niewielu - serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania Uniwersytetu - najbliższe już za dwa tygodnie.