Uniwersytet III Wieku - wykład nt. zdrowego żywienia